Van 0 tot 25 jaar: recht op kinderbijslag ?
fr de

Voorwaarden van 18 tot 25 jaar ?

Kinderbijslag voor jongeren die zich inschrijven als werkzoekende

Een jongere die net is afgestudeerd of stopt met studeren en ingeschreven is als werkzoekende, kan nog maximaal 12 maanden recht hebben op kinderbijslag.

De jongere kan voor de laatste zomervakantie kinderbijslag krijgen als student op voorwaarde dat hij in de maanden juli, augustus en september samen niet meer dan 240 uren werkt.

Wie in zijn laatste zomervakantie meer dan 240 uren werkt, heeft geen recht meer op kinderbijslag als student. Is de jongere ingeschreven als werkzoekende, kan hij wel nog kinderbijslag krijgen als zijn maandelijkse inkomen niet hoger ligt dan € 520,08 bruto.

Voorwaarden?

De jongere:

 • is jonger dan 25
 • is niet langer leerplichtig
 • heeft een opleiding (studie, leertijd, vorming, ...) beŽindigd
 • is niet vrijwillig werkloos
 • heeft een maximum maandelijks inkomen van € 520,08 bruto
 • is ingeschreven als werkzoekende:
  • in Vlaanderen bij de VDAB
  • in Brussel bij ACTIRIS
  • in WalloniŽ bij de FOREM
  • in het Duitstalig gebied bij het ADG

Wanneer moet de jongere zich inschrijven als werkzoekende?

 • Wie op het einde van een school- of academiejaar stopt met studeren, schrijft zich het best onmiddellijk in als werkzoekende. Wie tweede zit heeft, doet dat het best meteen na die tweede zittijd.
 • Ook wie in de loop van een school- of academiejaar stopt met studeren, moet zich zo vlug mogelijk inschrijven als werkzoekende. Vraag de school om een attest van einde studie en stuur dat naar de kinderbijslaginstelling.

Als de jongere niet ingeschreven is als werkzoekende, dan eindigt het recht op kinderbijslag op de laatste schooldag als hij stopt met leren tijdens het schooljaar, of na de laatste zomervakantie als hij het schooljaar uitgedaan heeft. Wie zich later toch inschrijft als werkzoekende, kan opnieuw recht hebben op kinderbijslag vanaf de 1ste dag van de maand na zijn inschrijving.

De kinderbijslaginstelling krijgt automatisch bericht van je inschrijving als werkzoekende.

Wanneer begint de periode van 12 maanden?

 • Op 1 augustus, als de jongere zich na een volledig school- of academiejaar inschrijft als werkzoekende.
 • Op de dag na afloop van een tweede examenperiode, een verplichte stage of het indienen van een eindwerk, als de jongere zich onmiddellijk daarna inschrijft als werkzoekende.
 • Op de dag na afloop van een leercontract, als de jongere zich onmiddellijk daarna inschrijft als werkzoekende.
 • Op de dag na stopzetting van de studie.

Hoelang kan de jongere kinderbijslag krijgen als werkzoekende?

Een jongere die net is afgestudeerd of stopt met studeren en zich onmiddellijk ingeschreven heeft als werkzoekende, kan nog maximaal 12 maanden recht hebben op kinderbijslag.

Er wordt geen kinderbijslag meer betaald als:

 • de inkomsten van de jongere uit:
  • werk (met socialezekerheidsbijdragen)
  • of een uitkering
  • of beide samen
  hoger zijn dan € 520,08 bruto per maand.
 • de jongere 25 geworden is.    

 

 Ziek?

Wie ziek wordt, behoudt zijn recht op kinderbijslag. De termijn van 12 maanden wordt dan met de duur van de ziekteperiode verlengd. Ook wie ziek wordt vůůr hij zich kan inschrijven als werkzoekende, heeft nog recht op kinderbijslag.

Na de ziekte moet de jongere zich wel binnen de 5 werkdagen (opnieuw) inschrijven. Anders gaat het recht op kinderbijslag verloren voor de volledige ziekteperiode.

 

De bedragen zijn van toepassing sinds 1 december 2012.