Gezinssituatie: invloed op de kinderbijslag ?
fr de

Ouders die uit elkaar gaan

Als beide ouders samen het ouderlijk gezag hebben (co-ouderschap), wordt de kinderbijslag verder betaald aan de moeder, door het kinderbijslagfonds van de vader. Voor de kinderbijslag blijft de situatie dan precies alsof er geen scheiding geweest is.

Woont het kind officieel bij de vader dan kan de kinderbijslag aan hem betaald worden. Dat moet hij schriftelijk aanvragen bij zijn kinderbijslagfonds. Hij kan zelf de kinderbijslag krijgen vanaf de maand na zijn aanvraag.

De regeling van het co-ouderschap is van toepassing tot het kind 18 jaar is. Daarna wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind woont, door het kinderbijslagfonds van die ouder.

De co-ouderschapsregeling kan behouden worden als het meerderjarig kind afwisselend even lang bij de beide ouders verblijft.  Vul hiervoor het formulier Verklaring van gelijk verdeelde huisvesting van een meerderjarig kind in en stuur het naar uw kinderbijslagfonds.

Wat te doen in geval van scheiding?

Bij feitelijke scheiding gaat het kinderbijslagfonds ervan uit dat er co-ouderschap is. Ook als ouders die niet met elkaar getrouwd waren, uit elkaar gaan, veronderstelt het kinderbijslagfonds dat er co-ouderschap is.

Maar als de rechter in de loop van de echtscheidingprocedure of een procedure over het hoederecht het ouderlijk gezag toegewezen heeft aan een van beide ouders, bezorg die uitspraak dan aan het kinderbijslagfonds.

Het kinderbijslagfonds krijgt via de gemeente bericht als de echtscheiding uitgesproken is. Het fonds zal dan vragen om (het gedeelte van) het vonnis en de notariële akte dat gaat over het ouderlijk gezag. Dat is nodig om verder de kinderbijslag te kunnen betalen.

In het voordeel van de kinderen (bijvoorbeeld om hogere kinderbijslag te krijgen) kan men zijn recht op kinderbijslag afstaan aan de andere ouder. Uw kinderbijslagfonds kan u daarover meer informatie geven.

Een voorbeeld:
Jan en Mia gaan uit elkaar en starten een echtscheidingsprocedure met onderlinge toestemming. Jan is arbeider, Mia langdurig werkloos. Voor hun kinderen, die bij Mia wonen, spreken ze in de notariële akte co-ouderschap af. Voor de kinderbijslag verandert er dan door de scheiding niets: het kinderbijslagfonds van Jan betaalt verder de kinderbijslag aan Mia. Als langdurig werkloze kan Mia echter een sociale toeslag krijgen als Jan zijn recht op kinderbijslag aan haar afstaat. Dan betaalt het kinderbijslagfonds van Mia aan haar de kinderbijslag met een sociale toeslag.